Podela uzrasnih grupa na NTC radionicama

Podela uzrasnih grupa na NTC radionicama

Mini 3 – deca uzrasta 3 godine
Mini 4 – deca uzrasta 4 godine
Bela grupa – deca uzrasta 5 godina
Žuta grupa – deca uzrasta 6 godina
Narandžasta grupa –deca uzrasta 7 godina
Crvena grupa – deca uzrasta 8 godina
Plava grupa – deca uzrasta 9 godina
Zelena grupa – deca uzrasta 10 godina

About Author