NTC za mame i bebe

NTC za mame i bebe

Program  “Ti učiš mene, ja učim tebe, NTC vežbe za mame i bebe” je namenjen roditeljima i deci uzrasta 0-3 godine.
Program se realizuje kroz neposredni rad u prostoru Beogradskog razvojnog centra BERC-a u Beogradu i online preko ZOOM platforme.
Jedan ciklus Programa za mame i bebe traje 8 radionica .
Prvih sedam radionica su praktične, stimulativne  aktivnosti i vežbe , informativne i savetodavne prirode.
Osma radionica je ONLINE predavanje dr Ranka Rajovića u okviru rane stimulacije –    I deo NTC seminara za roditelje.
Za roditelje koji su već odslušali I deo NTC seminara  će biti organizovana dodatna , deveta , online radionica pod nazivom “Radionica za mame” .
Novi ciklus radionica počinje u januaru.
ONLINE radionice se održavaju utorkom od 18:00 – 19:00 putem ZOOM platforme .
Radionice kroz neposredni rad  se održavaju četvrtkom za uzrast od 0-18 meseci od 17:00 – 18:00 i za uzrast od 18-36 meseci od 18:15 – 19:15.

Radionice vode  predavači koji se pojedinačno bave stimulacijom motoričkog , govorno-jezičkog, saznajnog , socio-emocionalnog razvoja ,  aktivnosti su oplemenjene relaksacionim  tehnikama i tehnikama za podizanje imuniteta , vežbama integracije i stimulacije primitivnih refleksa , a sve u skladu sa principima NTC programa autora dr Ranka Rajovića.
Svaka radionica predstavlja celinu u kojoj se sve aktivnosti međusobno prožimaju i dopunjuju , obuhvaćene su sve oblasti razvoja , jer je sam razvoj  celina čije delove treba podjednako negovati .
Radionice su  tematske. Neke od tema su životinje , lopta, delovi tela itd.  Svakoj temi se prilazi iz ugla motoričkog, govorno jezičkog, saznajnog, socio-emocionalnog razvoja.
Osmišljene aktivnosti na radionicama uključuju  :
–  usvajanje pravilnih motoričkih obrazaca koji će omogućiti bolje kretanje, povećati izdržljivost, spretnost i pomoći detetu da se oseća dobro u svom telu
– razvoj pokreta šake i prstiju
-ravnotežu – koja je u osnovi svakog kretanja ili mirovanja
– aktivnosti koje poboljšavaju koordinaciju pokreta – motorička sposobnost koja je od posebnog značaja za razvoj matematičkih veština, pisanja itd.
– razvoj praktične inteligencije – period tokom kog beba koristi čula ,  pokrete i emocije – tim putem upoznaje sebe i svet koji je okružuje
– saznajni razvoj –  informacije i iskustva koja je dobila na taj način beba pretvara u znanje
– izazivanje glasova , upotrebu gestova , reči , rečenica , povećanje pokretljivosti i preciznosti pokreta govornih organa
ritmičke vežbe i igre , pokazne pesme kao jedan od najdopadljivijih načina za obradu sadržaja
– pažnju – prvi stepenik u procesu učenja
– vežbe stimulacije i integracije primitivnih refleksa koji su osnova urednog psihomotornog razvoja. Od njihove stimulacije i integracije zavisi motorički, emocionalni, socijalni i intelektualni razvoj deteta.
–  stvaranje atmosfere u kojoj će dete poželeti da se izražava i komunicira sa okolinom  i na taj način unapređivati kognitivni, socijalni i emocionalni aspekt razvoja
– uz neizostavnu fleksibilnost kada je u pitanju način izvođenja i prezentovanja sadržaja.
Cilj je iskoristiti period kada je razvoj najintenzivniji,  dečji mozak najlakši za oblikovanje, a roditelji na početku pričanja svoje roditeljske priče.
Roditelji su prisutni na radionicama i zajedno sa decom učestvuju u osmišljenim aktivnostima .
Na kraju ciklusa roditelji dobijaju priručnik sa vežbama, savetima, tekstovima i potrebnim linkovima .
Priručnik sadrži sve obrađivane sadržaje.
Prijave i informacije :