ATOS TIM BUILDING

ATOS TIM BUILDING

ATOS METODA je nova psihoterapijska tehnika za uspostavljanje ravnoteže, autora Milenka Vlajkova, internacionalnog supervizora za racionalno-emocionalnu i kognitivno bihejvioralnu terapiju (RE&CBT) , direktora edukacija u Srpskom centru za RE&CBT koji poseduje nemačku licencu za psihoterapiju.
Vežbe su jednostavne za izvođenje , učinkovite , nastale kao posledica višedecenijskog istraživanja i rada na ličnom razvoju i napretku kao i težnji da se nivo intelektualnog, psihičkog i fizičkog funkcionisanja individue podigne do najviše tačke uz optimalni utrošak energije.

Naučno zasnovano istraživanje je pokazalo da primena ATOS METODE u trajanju od 6 meseci dovodi do :
– Usklađivanja autonomnog nervnog sistema
– Normalizacije krvnog pritiska
– Povećavanja električnog otpora kože
– Normalizacije spavanja
– Normalizacije varenja
– Povećavanjea nivoa kognitivnog funkcionisanja
– Poboljšanja pažnje
– Poboljšanja zadovoljstva života
– Smanjenja anksioznosti
– Eliminacije drugih funkcionalnih psihosomatskih poremećaja

U prelepom ambijentu Angel’s Nest (@angels_nest_belgrade) , na obali divne reke Save , pod krošnjom topole, uz divne zvuke njenog šuštanja je održan prvi ATOS TIM BUILDING koji su vodile, ništa manje divne,Jovana Anđelković i Aleksandra Bukovica.

Zahvaljujemo se firmi “Informatika” na ukazanom poverenju , a vas pozivamo da sa nama organizujete TIM BUILDING , obradujete svoje zaposlene ili date predlog svom šefu i na taj način trenutno i dugoročno osnažite i uveselite svakog pojedinca u svom timu što će ojačati veze i pozitivno se odraziti na funkcionisanje grupe u celosti.

About Author