PRIJAVA ZA NOVI CIKLUS NTC VEŽBE ZA MAME I BEBE

PRIJAVA ZA NOVI CIKLUS NTC VEŽBE ZA MAME I BEBE
Program “Ti učiš mene, ja učim tebe, NTC vežbe za mame i bebe” je namenjen roditeljima i deci uzrasta 0-3 godine. 
Program se realizuje kroz neposredni rad u prostoru Beogradskog razvojnog centra BERC-a u Beogradu i online preko ZOOM platforme.
Jedan ciklus Programa za mame i bebe traje 8 radionica . 
Prvih sedam radionica su praktične, stimulativne aktivnosti i vežbe , informativne i savetodavne prirode.
Osma radionica je ONLINE predavanje dr Ranka Rajovića u okviru rane stimulacije –  I deo NTC seminara za roditelje.
Za roditelje koji su već odslušali I deo NTC seminara će biti organizovana dodatna , deveta , online radionica pod nazivom “Radionica za mame” .
Novi ciklus radionica počinje u januaru. 
ONLINE radionice se održavaju utorkom od 18:00 – 19:00 putem ZOOM platforme . 
Termini su:
I radionica - 24.1.2023. godine 
II radionica -31.1.2023. godine 
III radionica -7.2.2023. godine 
IV radionica - 14.2.2023. godine 
V radionica - 21.2.2023. godine 
VI radionica - 28.2.2023. godine
VII radionica - 7.3.2023. godine
VIII radionica – datum se usklađuje sa održavanjem Programa rane stimulacije
IX radionica - 14.3.2023. godine gratis Radionica za drage mame
Radionice kroz neposredni rad se održavaju četvrtkom za uzrast od 0-18 meseci od 17:00 – 18:00 i za uzrast od 18-36 meseci od 18:15 – 19:15. 
Termini su:
I radionica - 26.1.2023. godine 
II radionica - 2.2.2023. godine 
III radionica -7.2.2023. godine 
IV radionica - 9.2.2023. godine 
V radionica - 23.2.2023. godine 
VI radionica - 2.3.2023. godine
VII radionica - 9.3.2023. godine
VIII radionica – datum se usklađuje sa održavanjem Programa rane stimulacije
IX radionica - 14.3.2023. godine gratis Radionica za drage mameRadionice vode predavači koji se pojedinačno bave stimulacijom motoričkog , govorno-jezičkog, saznajnog , socio-emocionalnog razvoja , aktivnosti su oplemenjene relaksacionim tehnikama i tehnikama za podizanje imuniteta , vežbama integracije i stimulacije primitivnih refleksa , a sve u skladu sa principima NTC programa autora dr Ranka Rajovića. 
Svaka radionica predstavlja celinu u kojoj se sve aktivnosti međusobno prožimaju i dopunjuju , obuhvaćene su sve oblasti razvoja , jer je sam razvoj celina čije delove treba podjednako negovati . 
Radionice su tematske. Neke od tema su životinje , lopta, delovi tela itd. Svakoj temi se prilazi iz ugla motoričkog, govorno jezičkog, saznajnog, socio-emocionalnog razvoja.
Osmišljene aktivnosti na radionicama uključuju :
- usvajanje pravilnih motoričkih obrazaca koji će omogućiti bolje kretanje, povećati izdržljivost, spretnost i pomoći detetu da se oseća dobro u svom telu 
- razvoj pokreta šake i prstiju
-ravnotežu – koja je u osnovi svakog kretanja ili mirovanja
- aktivnosti koje poboljšavaju koordinaciju pokreta - motorička sposobnost koja je od posebnog značaja za razvoj matematičkih veština, pisanja itd.
- razvoj praktične inteligencije – period tokom kog beba koristi čula , pokrete i emocije - tim putem upoznaje sebe i svet koji je okružuje 
- saznajni razvoj - informacije i iskustva koja je dobila na taj način beba pretvara u znanje
 - izazivanje glasova , upotrebu gestova , reči , rečenica , povećanje pokretljivosti i preciznosti pokreta govornih organa
- ritmičke vežbe i igre , pokazne pesme kao jedan od najdopadljivijih načina za obradu sadržaja
-pažnju – prvi stepenik u procesu učenja
-vežbe stimulacije i integracije primitivnih refleksa koji su osnova urednog psihomotornog razvoja. Od njihove stimulacije i integracije zavisi motorički, emocionalni, socijalni I intelektualni razvoj deteta 
- stvaranje atmosfere u kojoj će dete poželeti da se izražava i komunicira sa okolinom i na taj način unapređivati kognitivni, socijalni i emocionalni aspekt razvoja 
- uz neizostavnu fleksibilnost kada je u pitanju način izvođenja i prezentovanja sadržaja.
Cilj je iskoristiti period kada je razvoj najintenzivniji, dečji mozak najlakši za oblikovanje, a roditelji na početku pričanja svoje roditeljske priče. 

Roditelji su prisutni na radionicama i zajedno sa decom učestvuju u osmišljenim aktivnostima .
Na kraju ciklusa roditelji dobijaju priručnik sa vežbama, savetima, tekstovima i potrebnim linkovima . Priručnik sadrži sve obrađivane sadržaje.

Prijave i informacije :
Prijave i informacije:
bgrazvojnicentar@gmail.com ;
064 57 67 442
ili preko sledećeg linka :
https://ntcucenje.com/ostale-aktivnosti/#ntc-mame-i-bebe

  About Author