Sportski vizuelni trenining

Sportski vizuelni trenining

Na sportskom vizuelnom treniningu saznaćete kako vizuelne funkcije i primitivni refleksi mogu uticati na preciznost pokreta, kogniciju, postizanje većih rezultata kako u sportu tako i školi i drugim aktivnostima.

Na koji način primetiti problem i kojim aktivnostima stimulisati i razviti potencijale.

Autori i predavači:

Prof.dr Marija Anđelković koja ima više od 15 godina naučnog i praktičnog iskustva u radu sa decom i odraslima sa vizuelnim smetnjama. Autor monografije, naučnih radova vezanih za oštećenje vida, njegov uticaj na aspekte razvoja i funkcionisanja dece i odraslih.

Aleksandra Bukovica master defektolog, autor programa Primitivni refleksi – procena i integracija kroz vržbe i igru AB, aplikacije Lako sa Markom, akreditovanih programa, BRAIN GYM facilitator… sa preko 20 godina iskustva u radu sa decom tipičnog razvoja i smetnjama u razvoju.

Link za prijavu: https://docs.google.com/…/1KH7rbDNSDRvApLB4cMnidLP…/edit

About Author