„BRAIN GYM® 104 – 26 AKTIVNOSTI“

„BRAIN GYM® 104 – 26 AKTIVNOSTI“

24-25. februara je održana obuka „BRAIN GYM® 104 – 26 AKTIVNOSTI“

Radost i zadovoljstvo kroz pokret, ritam, muziku, pesmu i priču…

Sledeće druženje je u Bijeljini 2-3. marta.

Vidimo se…

About Author