Podsticanje pravilnog socijalnog razvoja dece

Podrazumeva  formiranje i učvršćivanje prosocijalnih stavova i  oblika ponašanja u cilju razvijanja socijalozovane, zrele i dobro integrisane ličnosti.

Program  namenjen deci uzrasta od 3. do 7. godine, doprinosi razvoju pozitivnih stavova, interakcije sa vršnjacima, partnerskih odnosa, razumevanju tuđih potreba i stavova,  prilagođavanju drugima, usvajanju pravila društvenog ponašanja, a sve u cilju razvoja dečije socijabilnosti. Navedene veštine i ponašanja deca usvajaju kroz organizovane i zabavne aktivnosti.

Program namenjen deci školskog uzrasta, bavi se informisanjem i edukacijom dece o rizicima i štetnim posledicama prestupničkog ponašanja, promoviše zdrave stilove života, usmerava mlade ka zdravim i kreativnim izborima, razvija veštine komuniciranja,  doprinosi razvijanju pozitivnih stavova, socijalnih i životnih veština. Program se realizuje kroz različite oblike rada i posredno deluje na sprečavanje ispoljavanja onih oblika ponašanja koja su nepoželjna i destruktivna.