Program rada psihologa

Razvijanje emocionalnih veština (samosvesti, upravljanje emocijama, samomotivacija, prepoznavanje emocija kod drugih, umeće održavanja međuljudskih odnosa) radi kvalitetnijeg života i postizanja uspeha u školovanju i profesiji.

Psihodijagnostika i psihološko savetovanje primenom različitih pristupa.

Testiranje spremnosti deteta za polazak u školu.

Psihološka i neurološka dijagnostika uzroka teškoća u učenju i razvojnih smetnji.

Sprovođenje  terapijskih postupaka za korigovanje teškoća i smetnji, praćenje efekata njihove primene.

Savetodavni rad sa roditeljima.

Profesionalna orijentacija (testiranje kognitivnih sposobnosti, osobina ličnosti, interesovanja) i savetovanje za izbor škole i zanimanja.