Psihoterapija

ATOS METOD

 

ATOS metod je nova psihoterapijska tehnika tj. skup od 6 vežbi koje doprinose aktiviranju urođene tendencije ka uspostavlju unutrašnje ravnoteže i na taj način sprečavaju ili eliminišu psihosomatske poremećaje.

 

Autor je Milenko Vlajkov , internacionalni supervizor za racionalno-emocionalnu i kognitivno bihejvioralnu terapiju (RE&CBT) , direktor edukacija u Srpskom centru za RE&CBT koji poseduje nemačku licencu za psihoterapiju .

Naučno zasnovano istraživanje je pokazalo da primena ATOS METODE u trajanju od 6 meseci dovodi do :

– Usklađivanja autonomnog nervnog sistema

– Normalizacije krvnog pritiska

– Povećavanja električnog otpora kože

– Normalizacije spavanja

– Normalizacije varenja

– Povećavanjea nivoa kognitivnog funkcionisanja

– Poboljšanja pažnje

– Poboljšanja zadovoljstva života

– Smanjenja anksioznosti

– Eliminacije drugih funkcionalnih psihosomatskih poremećaja

Obuka se realizuje kroz dva susreta u pojedinačnom trajanju od 3 sata.

Tokom prvog susreta upoznaćete se sa teorijskom osnovom Atos metode.

Ø Zašto je bitno primenjivati ATOS vežbe kao psihoterapijsku tehniku za uspostavljanje ravnoteže;

Ø Koje su prednosti ATOS metode u odnosu na ostale tehnike;

Ø Praktična obuka i izvođenje 3 vežbe ATOS metode.

Tokom drugog susreta organizujemo

Ø Praktičnu obuku i izvođenje preostale 3 vežbe ATOS metode

(ukupno 6 vežbi);

Ø Upoznavanje sa tehnikama RE&CBT psihoterapijskog pravca za ublažavanje posledica stresa;

Ø Promenama načina razmišljanja u situacijama koje vas uznemiravaju što doprinosi efikasnijem rešavanju svakodnevnih problema.

IMATE PRILIKU DA RADITE NA LIČNOM RAZVOJU, ISKORISTITE JE SADA!

Takođe organizujemo obuku za samostalnu primenu ATOS metode kroz šest radionica u trajanju od 90 minuta . Svaka radionica će biti posvećena uvežbavanju pojedinačne vežbe.

VEŽBAJTE 6 NEDELJA SA NAMA!