WEBINAR- RANI RAZVOJ – VEŽBE I MATERIJALI

WEBINAR- RANI RAZVOJ – VEŽBE I MATERIJALI

Tema webinara je stimulacija ranog razvoja dece od 0-3 godine, a saznaćete nešto više o sledećim temama:

1. Karakteristike i standardi senzo-motornog razvoja

2. Karakteristike i faze govorno-jezičkog razvoja

3. Karakteristike i norme za kognitivni razvoj

4. Kako na vreme prepoznati kašnjenja u razvoju

5. Kako stimulisati razvoj dece kroz igru i pokret

6. Kako samostalno izraditi materijal za stimulaciju razvoja

7. Koje veštine i rutine razvijati kod dece

Cena : 1500 dinara

Autori i predavači su:

ALEKSANDRA BUKOVICA, master defektolog – oligofrenolog i

JELENA MITIĆ, master defektolog – logoped sa preko 25 godina radnog iskustva , autori više akreditovanih programa, aplikacije “Lako sa Markom”, ATOS instruktori, BRAIN GYM praktičari…

Prijave i informacije na:

bgrazvojnicentar@gmail.com ;
0645767442

    About Author