Pomoć, podrška deci sa razvojnim smetnjama i njihov tretman

Namenjeno je deci:

– sa teškoćama u savladavanju početnog čitanja, pisanja, računanja,

-sa poremećajima pažnje ;

-nespretnoj deci (nesposobnost vezivanja  pertli, nesamostalnost u oblačenju i svlačenju …) ;

– sa smetnjama u govoru ( nedovoljno razvijen govor, loša artikulacija glasova, mucanje…)