NTC radionice

BELA

5 GODINA

Lokacije:
BERC, Bambinosi, Mućkalica

ŽUTA

6 GODINA

BERC, Bambinosi, Mućkalica, OŠ NIkola Tesla

NARANDŽASTA

7 GODINA

 

BERC, Mućkalica, Bambinosi, OŠ Nikola Tesla

CRVENA

8 GODINA

BERC, Mućkalica, OŠ Nikola Tesla

PLAVA

9 GODINA

Lokacije:
BERC, Mućkalica, OŠ Nikola Tesla

ZELENA

10 GODINA

Lokacije:

Mućkalica

online

za mame i bebe
Utorak 18:00-19:00

NTC BEBE 0-18 m

BERC

Četvrtak 17:00-18:00

NTC BEBE 18-36m

BERC

Četvrtak 18:15-19:15

NTC centar BERC realizuje NTC radionice na teritoriji opština Čukarica, Rakovica i Novi Beograd

NTC sistem učenja je program autora dr Ranka Rajovića, člana Komiteta svetske Mense za darovitu decu i saradnik UNICEF-a za rano obrazovanje i koautora Uroša Petrovića, pisca za decu i dobitnika Zlatne značke Kulturno- prosvetne zajednice Srbije za doprinos kulturi.

NTC program  i radionice imaju za cilj:
– Podizanje intelektualnih sposobnosti dece
– Razvijanje brzine razmišljanja, povezivanja i zaključivanja ( funkcionalno znanje)
– Pravovremeno uočavanje darovitih učenika i podsticanje razvoja njihove darovitosti
– Razvoj pažnje i koncentracije …

Radionice su osmišljene tako da deca na zanimljiv način, kroz igru ovladavaju različitim tehnikama učenja i pamćenja, razvijaju krupnu i finu motoriku, akomodaciju oka …  Deca se podstiču da nastavno gradivo usvajaju putem slikovnog prikaza, da koriste asocijacije, povezuju informacije i naučeno tj. da razvijaju funkcionalno znanje.

NTC program se sprovodi u 17 država Evrope i dao je odlične rezultate.

Tokom školske godine organizovana su dva ciklusa od po 16 radionica. Osim radionica sa predavačima, jednu  radionicu deca imaju sa Urošem Petrovićem i art radionicu sa glumicom Tijanom Kesić i njenim timom. Radionice se održavaju jednom nedeljno u trajanju od 90 minuta.

Podela uzrasnih grupa na NTC radionicama za decu izgleda ovako:

Mini 3 – deca uzrasta 3 godine
Mini 4 – deca uzrasta 4 godine
Bela grupa – deca uzrasta 5 godina
Žuta grupa – deca uzrasta 6 godina
Narandžasta grupa –deca uzrasta 7 godina
Crvena grupa – deca uzrasta 8 godina
Plava grupa – deca uzrasta 9 godina
Zelena grupa – deca uzrasta 10 godina