Webinari

Webinari

I – Primitivni refleksi i vid – povezanost , razvoj i značaj

II – Identifikacija simptoma – indikatori zadržanih primitivnih refleksa i  vizuelnih smetnji u učenju, ponašanju , sportu…

🔴Kako zadržani primitivni refleksi utiču na razvoj?

🔴Kakva je povezanost između njih i vizuelnih funkcija?

🔴Kako da prepoznam da su kod deteta zadržani refleksi i da li ima problem u funkcionalnom vidu?

Na ova i mnoga druga pitanja odgovore ćete saznati na predstojećim vebinarima.

Predavači i autori : Prof.dr Marija Anđelković koja ima više od 15 godina naučnog i praktičnog iskustva u radu sa decom i odraslima sa vizuelnim smetnjama. Autor monografije, naučnih radova vezanih za oštećenje vida, njegov uticaj na aspekte razvoja i funkcionisanja dece i odraslih.

Aleksandra Bukovica master defektolog, autor programa Primitivni refleksi – procena i integracija kroz vržbe i igru AB, aplikacije Lako sa Markom, akreditovanih programa, BRAIN GYM facilitator… sa preko 20 godina iskustva u radu sa decom tipičnog razvoja i smetnjama u razvoju.

Cena I vebinara 3.000 , II 4.000 , a paket 6.000 .

Prijave na bgrazvojnicentar@gmail.com

About Author